Výroba prodlužovacích přívodů

carousel_1

 

VÝROBA PRODLUŽOVACÍCH PŘÍVODŮ

 Prodlužka.CZ – návrh, výroba a prodej prodlužovacích přívodů, prodej příslušenství 

V našem e-shopu naleznete kompletní nabídku prodlužovacích přívodů od jednofázových 230V po třífázové 400V v krytí IP 44 až IP 67, adaptérů a redukcí, multipinových přívodů ale také dalšího sortimentu jako např. multipinových stageboxů, malých přenosných rozvodnic, kabelových přejezdů apod.

 Prodlužovací přívody jsou vyráběny individuálně na míru zákazníkům ve všech poptávaných délkách a průřezech, dle požadované specifikace a v souladu s příslušnou normou.

Naše produkty jsou určeny nejen pro široký okruh zákazníků – od společností zajištující osvětlení a ozvučení společenských, sportovních a kulturních akcí, pořadatelů trhů, koncertů, TV, Film ,divadla, ale také pro záchranné složky / hasiče, armáda. zdravotnictví/ a své uplatnění jistě najdou v neposlední řadě také ve stavebnictví a průmyslu.

 

OBECNÝ POPIS

Při výrobě prodlužovacích přívodů jsou dodržovány platné směrnice, normy a ustanovení.

Prodlužovací přívody jsou vyrobené výrobcem PRODLUŽKA.CZ dle požadavků příslušných ustanovení ČSN IEC 60884-1/2003, ČSN 354516/2007, ČSN 33 2000-4-46 ed. 3/2017 + Z1. Prodlužovací přívody s ochranným kontaktem jsou vyráběny pro jmenovitá napětí 230V nebo 400V v krytí IP 20, IP 44, IP 67 v délkách maximálně do 50m. Prodlužovací přívody jsou v provedení 230V k použití pro max. proud. 16A, pro napětí 400V mohou být jmenovité proudy  dle provedení větší.Jako vodiče prodlužovacích přívodů jsou použité jen šňůry H07RN-F v provedení 3G až 5G, minimální průřez žil 2,5mm.

Zástrčky a prodlužovací zásuvky jsou používané výhradně typové, vyhovující ČSN 354516 a ČSN IEC 60884-1.

V prodlužovacím přívodu nesmí být jmenovitý proud pohyblivé zásuvky vyšší a jmenovité napětí nesmí být nižší než u vidlice.

Pro zajištění jakosti každého vyrobeného kusu prodlužovacího přívodu je u výrobce zaveden systém vnitřní kontroly výroby.

 

Každý prodlužovací přívod dodáván s průvodní dokumentací: 

  1. Výrobní štítek / na přání zákazníka lze opatřit logem/
  2. Protokol o typové - kusové zkoušce prodlužovacího přívodu dle ČSN 33 1600 ed. 2 / v českém a anglickém jazyce/
  3. EU Prohlášení o shodě – EU Declaration of Conformity / v českém a anglickém jazyce/
  4. Pokyny pro používání prodlužovacího přívodu

 

carousel_7

Prodlužovací přívody vyrábíme výhradně z pryžového kabelu typu H07RN-F.Kabel je určen  pro použití v suchém, vlhkém  nebo mokrém prostředí, ve stavebnictví , průmyslu i zemědělství v otevřených prostorech i v prostorech s výbušnou atmosférou / Ex prostory/. Při středním mechanickém namáhání je vhodný pro připojování průmyslových nebo zemědělských zařízení, dále elektrického nářadí, motorů, generátorů apod.Kabel je možné použít i pro pevné uložení na podlahy a dočasné „instalace „ na staveništích“.

 Konstrukce:

                           Vodič : Holé měděné flexibilní lanko

                           Izolace: Zesíťovaný elastomer EI4

                           Vnější plášť: Pryžová směs EM2, barva černá

 Normy:

                           Pryžový harm. kabel dle: IEC EN 50252-2-21, HD 22.4

                           Konstrukce vodiče tř. 5: EN 60228

                           Značení žil: HD 308 S2

                           Samozhášivost: IEC EN 60332-1-2

                           Odolnost vůči oleji: EN 60811-2-1

 Technické údaje:

                           Jmenovité napětí: Uo/U: 450/750 V

                           Zkušební napětí: 2500V

                           Provozní teplota: -25 oC až +60 oC, -25 oC až + 55 oC (v závislosti na výrobci kabelu)

                           Max. teplota vodiče při zkratu: 200 oC

                           Min. teplota při pokládce: -25 oC

                           Minimální poloměr ohybu: Pevné uložení 4x vnější průměr vodiče

                                                                                           6x vnější průměr vodiče

Typy kabelových koncovek používaných pro výrobu prodlužovacích přívodů

Pro výrobu našich prodlužovacích přívodů používáme pouze koncovky světových renomovaných výrobců, např společnosti PCE – MERZ GmbH, ABL-SURSUM GmbH, LEGRAND, ABB.

Kontakty:

Kontakty výše uvedených koncovek jsou vyrobeny ze slitiny mědi a zinku.Vyznačují se mimo jiné vysokou odolností proti oxidaci v průmyslových aplikacích, vynikající elektrickou vodivostí, tvarovou stálostí a v neposlední řadě také vysokou odolností proti oděru.

Použité plasty:

Spojky a vidlice jsou vyrobeny z plastového materiálu nebo gumy a vyznačují se mimo jiné excelentní odolností proti nárazům, vysokou tepelnou stabilitou, odolností proti povětrnostním a chemickým  vlivům a dobrými izolačními vlastnostmi.

Stupeň krytí (IP)

Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody. Vyjadřuje se v tzv. IP kodu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi: první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody.

STUPEŇ VNIKNUTÍ VODY  (specifikace Ipx)
IP x0 bez ochrany 
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10  minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu. 
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut. 
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech. 
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. 
IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. 
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr. 
IP x8 Chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě. 
IP x9 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. 

 

STUPEŇ NEBEZPEČNÝM DOTYKEM VNIKNUTÍ CIZÍCH PŘEDMĚTŮ 
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní (>5x5 cm) velkých 
IP 2x (IPxxB) prstem (>12,5x12,5 mm) malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných 
IP 4x (IPxxD) nástrojem , drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně


 

Naše produkty nabízí v oblasti mobilního připojení alternativu příznivé ceny při zachování všech užitných vlastností. Věříme, že i Vy budete plně spokojeni s nákupem prodlužovacího přívodu výrobce PRODLUZKA.CZ